ZREALIZOWANE Szkolenie online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie powiatów”

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego):

  • prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
  • kompetencje i zadania ustawowe instytucji pomocowych;
  • wypracowanie schematów postępowania na podstawie analizy przypadków;
  • opracowanie standardów i procedur współpracy – w zakresie opracowania, wdrożenia i monitoringu planu pomocowego wobec osoby / rodziny pokrzywdzonej przestępstwem– wypracowanie ścieżek współpracy.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dla jednej grupy, ilość grup: 10.

Trenerzy prowadzący szkolenie: szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz zaangażowanych w działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu powiatu, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Wielkość grupy szkoleniowej: 18-25 osób

Miejsce realizacji szkoleń: 10 grup szkoleniowych w następujących miejscach: powiat parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski.

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.