Szkolenie stacjonarne „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”.

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego)

  • tworzenie sieci współpracy lokalnych instytucji i podmiotów jako skuteczna metoda pracy z osobami i środowiskami w których występuje zagrożenie przestępczością;
  • zasoby i ograniczenia powiatowe w zakresie pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwami;
  • Instytucje i podmioty działające na terenie powiatu – cele, zadania, oferowana pomoc.
  • Korzyści wynikające ze współpracy interdyscyplinarnej.
  • Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dla jednej grupy, ilość grup: 10.

Trenerzy prowadzący szkolenie: szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz zaangażowanych w działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu powiatu.
Wielkość grupy szkoleniowej: 20 osób

Miejsce realizacji szkoleń: 10 grup szkoleniowych w następujących miejscach: powiat parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski.