ZREALIZOWANE Szkolenie online „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”.

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego)

  • tworzenie sieci współpracy lokalnych instytucji i podmiotów jako skuteczna metoda pracy z osobami i środowiskami w których występuje zagrożenie przestępczością;
  • zasoby i ograniczenia powiatowe w zakresie pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwami;
  • Instytucje i podmioty działające na terenie powiatu – cele, zadania, oferowana pomoc.
  • Korzyści wynikające ze współpracy interdyscyplinarnej.
  • Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dla jednej grupy, ilość grup: 10.

Trenerzy prowadzący szkolenie: szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz zaangażowanych w działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu powiatu.
Wielkość grupy szkoleniowej: 20 osób

Miejsce realizacji szkoleń: 10 grup szkoleniowych w następujących miejscach: powiat parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski.

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.