ZREALIZOWANE Szkolenie online Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego):

 • Diagnoza sytuacji osoby pokrzywdzonej – profesjonalnie przeprowadzony wywiad i rozmowa
 • Problemy i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
 • Specyfika pracy z osobą z niskim poziomem motywacji do zmiany – motywowanie osób pokrzywdzonych do egzekwowania swoich praw i uprawnień
 • Zasady pracy z osobą znajdującą się w sytuacji kryzysowej
 • Budowanie kontaktu i wsparcie osób będących w stanach depresyjnych, z obniżonym nastrojem
 • Zasady reagowania i pomocy osobom zgłaszającym myśli samobójcze
 • Zasady pracy z osobami co do których istnieje podejrzenie uzależnień
 • Wsparcie osób znajdujących się pod wpływem silnych i/lub traumatycznych emocji
 • Zasady konstruowania planu pomocy – uwzględnienie diagnozy sytuacji problemowej w konstruowaniu planu pomocy
 • Monitorowanie realizacji planu pomocowego przez profesjonalistów warunkiem efektywności działań pomocowych
 • Najczęstsze typy przestępstw popełnianych w rodzinach
 • Prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Dowody na potwierdzenie podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Sytuacja osoby pokrzywdzonej na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • Charakterystyka zagrożeń przestępstwem wobec dzieci (rodzaje przemocy w rodzinie i środowisku rówieśniczym)
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dzieci w sytuacji zagrożenia przestępstwem
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci krzywdzonych
 • Diagnoza systemu rodzinnego – wywiad z opiekunem wspierającym dziecko
 • Motywowanie do zmian w rodzinie zwiększających bezpieczeństwo
 • Zagrożenie doświadczeniem przestępstwa o charakterze seksualnym
 • Zasady interwencji i pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia – strategie pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia doświadczaniem przestępstw
 • Potrzeby rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych popełnieniem – metody wsparcia rodziców i opiekunów
 • Zasady budowania kontaktu pomocowego w relacji z rodzicami i opiekunami. Prawne aspekty pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualne.
 • Prawna sytuacja małoletniego w postępowaniu karnym.
  Skutki postępowania – dziecko, rodzina, sprawca
 • Środki zapobiegawcze i środki karne chroniące małoletniego pokrzywdzonego przed zagrożeniem doświadczania przestępstwa / wtórna wiktymizacją.

 

Czas trwania szkolenia: 40 godzin (5 dni x 8 godzin), ilość grup: 10.

Trenerzy prowadzący szkolenie: szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz zaangażowanych w działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu powiatu, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym . Osoby z terenu następujących powiatów: parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski.

Wielkość grupy szkoleniowej: 15-20 osób

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.