Szukamy inspiracji! Wizyta studyjna we Włoszech.

W połowie grudnia 2022 roku reprezentantki Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES: Małgorzata Kruszyńska, Aleksandra Rutkowska i Paulina Słomińska wraz z Agnieszką Jarmuł z Fundacji “5Medium” oraz Martą Sienkiewicz ze Stowarzyszenia Homo Faber uczestniczyły w wizycie studyjnej w Toskanii. Program wizyty studyjnej obejmował m.in. spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji ważnych z punktu widzenia wsparcia kobiet pokrzywdzonych przestępstwem lub kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • Stowarzyszenie „Donna chiama Donna” (Kobieta wzywa Kobietę) w Sienie – organizacja prowadzi działania na rzecz kobiet pokrzywdzonych przemocą poprzez wsparcie psychologiczne, prawne, pomoc w znalezieniu schronienia, organizację kampanii informacyjnych, debat i konferencji;
  • Stowarzyszenie Nosotras we Florencji, które zajmuje się wsparciem imigrantek i zapobieganiem ich wykluczeniu społecznemu poprzez m. in. wsparcie psychologiczne, socjalne oraz zapewnienie mieszkań interwencyjnych.
  • Teatro Povero tzw. Biedny Teatr w Monticchiello, który powstał w latach 60. XX wieku w wyniku inicjatywy oddolnej mieszkańców i mieszkanek miasteczka. Za każdym razem spektakle odbywają się na ulicach i placach miasta oraz poruszają ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej tematy. Jednym z nich była zmieniająca się rola kobiet w społecznościach wiejskich.

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030.