Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.03.2022 r. nr 1/SP/2022

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 17.03.2022 r. nr 1/SP/2022. Ponadto Zamawiający informuje, że zapytanie dotyczące realizacji usług szkoleniowych zostanie ponownie ogłoszone.