Ustawa „antyprzemocowa”, czyli nowe sposoby ochrony osób dotkniętych przestępstwem

Ustawa „antyprzemocowa” z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 956) zapewnia kompleksowe rozwiązania umożliwiające szybkie odizolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc. Przepisy ustawy „antyprzemocowej” weszły w życie w dniu 30 listopada 2020 r. Więcej informacji o nowych sposobach ochrony osób dotkniętych przemocą domową znajdziecie w artykule dr Jakuba Kosowskiego:

Nowiny 24:
https://nowiny24.pl/ustawa-antyprzemocowa-nowe-sposoby-ochrony-osob-dotknietych-przemoca-domowa/ar/c3-15341512?czy_podglad=t&hash_podglad=15e5f88ab958ae8e600516302c9ae2eb

Kurier Lubelski:
https://kurierlubelski.pl/ustawa-antyprzemocowa-nowe-sposoby-ochrony-osob-dotknietych-przemoca-domowa/ar/c3-15341512