Ustawa „antyprzemocowa” – nowe sposoby ochrony osób dotkniętych przemocą domową.

Jakub Kosowski