Warsztat partycypacyjny dla pracowników oraz wolontariuszy instytucji pomocowych z województwa mazowieckiego!

AKTUALNIE TRWA REKRUTACJA NA WARSZTATY PARTYCYPACYJNE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online „Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach” – adresowanych do pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu województwa mazowieckiego!

INFORMACJE O WARSZTATACH

Cel warsztatów: Konsultacja wypracowanych w ramach pilotażu standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na poziomie 10 powiatów woj. lubelskiego, wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach, dostosowanie przyjętych rozwiązań do zmiennych warunków współpracy na terenie całego kraju, upowszechnianie dobrych praktyk.

Planowana tematyka warsztatów:

 • Przedstawienie opracowanych standardów i wypracowanych ścieżek współpracy;
 • Bariery w procesie wdrażania standardów;
 • Korzyści w zakresie wdrażania standardów spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 • Analiza przyjętych rozwiązań pod kątem doświadczeń uczestników warsztatu, realności wprowadzenia tych rozwiązań, zagrożeń w zakresie ich implementacji;
 • Prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem funkcjonujących na terenie Polski;
 • Wypracowanie rekomendacji dla Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w zakresie standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień x 8 godzin) dla jednej grupy

Termin szkolenia: 23.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. mazowieckie)

Wielkość grupy warsztatowej: 18-25 osób

Metody i forma realizacji warsztatów– forma online. Dobór metod i form realizacji warsztatów będą zależne od specyfiki funkcjonowania systemu pomocowego na terenie poszczególnych województw. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny, prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Trener będzie konstruował takie aktywności szkoleniowe, w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania wzajemnie swoich doświadczeń, zasobów oraz zidentyfikowania obszarów do rozwoju. 

TRENERKI SZKOLENIA

Ewa Kalińska – Grądziel – psycholog/ psychoterapeuta, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada 15 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wieloletnie doświadczenie w edukacji kadr instytucji pomocowych (szkolenia, superwizje).

Iwona Przewor – prawnik prowadzący indywidualną praktykę adwokacką, trener. Pracuje w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zajmując się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych z aspektów prawnych interdyscyplinarnych form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

FORMA REALIZACJI

WARSZTATY ONLINE

Uczestnicy warsztatów dzień przed wydarzeniem otrzymają link do zalogowania się. W dniach warsztatów będziemy świadczyć pomoc techniczną osobom, które będą miały trudności w zakresie technicznych aspektów uczestnictwa w wydarzeniu online. Po warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST OGRANICZONA!

 • Jeśli ktoś z Państwa nie może wziąć udziału w warsztatach dedykowanych dla pracowników z terenu województwa, w którym jest zlokalizowane Państwa miejsce pracy, to zachęcamy do wybrania innego, dogodnego terminu.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość losowej selekcji zgłoszeń tak, aby zapewnić interdyscyplinarność tj. uczestnictwo przedstawicieli rożnych jednostek pomocowych z terenu danego województwa.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach zostaną Państwo poinformowani wiadomością e-mail.

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI BONA FIDES?

 • nasi trenerzy to specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem;
 • od 10 lat współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości;
 • przeprowadziliśmy 2,5 tys. godzin szkoleń;
 • od 19 lat świadczymy pomoc prawną i psychologiczną;
 • objęliśmy swoim wsparciem ponad 65 tys. osób.