Zaczynamy pracę nad raportem z badań diagnostycznych!

Od października pracujemy nad całościowym raportem z badań. Celem podsumowania jest opracowane standardów świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wyniki popularyzować będziemy w podręczniku pn. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy” już w 2023 roku.