Prawnokarna odpowiedzialność za uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego

Obecnie uchylanie się od wykonywania obowiązków alimentacyjnych jest jednym z największych problemów, z którymi borykają się polskie rodziny. Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów jest formą przemocy ekonomicznej, a jej konsekwencje ponosi całe społeczeństwo. Tylko w połowie 2021 r. kwota zadłużenia wobec funduszu alimentacyjnego wyniosła prawie 13 mld zł.  

To, jakie kroki należy podjąć w sytuacji pokrzywdzenia niealimentacją, przedstawi Wam Agnieszka Dudzińska w artykule “Prawnokarna odpowiedzialność za uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego”. Premiera już na jesieni!

Agnieszka Dudzińska – absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Absolwentka prawa. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu adwokata. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od 2016 roku praktykuje w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Od 2021 roku pracuje w Lokalnym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, medycznym, gospodarczym.