Rekrutacja do udziału w anonimowych badaniach naukowych!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim etapie projektu: Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych – współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Drugi etap realizowanego przez nas działania polegał będzie na przeprowadzeniu diagnozy […]

Artykuł Joanny Kozyry – Smółki w magazynie “Integracja” oraz “Gazecie Senior”

Już wkrótce dwie publikacje artykułu Joanny Kozyry – Smółki pn. “Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”. Tekst znajdzie się w Magazynie “Integracja”, wydawanym nieprzerwanie od ponad 26 lat największym dwumiesięczniku dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, opiekunów i pracujących z nimi specjalistów oraz w “Gazecie Senior”, miesięczniku skierowanym do aktywnych seniorów, tworzonym z seniorami i w całości […]