Rekrutacja do udziału w anonimowych badaniach naukowych!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim etapie projektu: Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych – współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Drugi etap realizowanego przez nas działania polegał będzie na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych.

Uczestnikami badań są:

  • osoby pokrzywdzone przestępstwem
  • pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem
  • pracownicy instytucji pomocowych współpracujących z ośrodkami pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W związku z powyższym zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w realizowanych przez nas anonimowych badaniach naukowych, mających na celu identyfikację potrzeb, zasobów i barier w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród pracowników instytucji pomocowych.

Nadrzędnym celem badań jest wypracowanie standardów świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, co będzie skutkowało podniesieniem jakości niesionego wsparcia przez pracowników instytucji pomocowych.

Zachęcamy do złożenia swojej kandydatury poprzez wypełnienie formularza online:

https://docs.google.com/forms/d/1xyXdvRzJmhbcq9nHwg7NcAzLW-xX5R6ROyVbPWbhm0A/edit

Więcej na temat badań: https://wysokiestandardy.pl/badania-i-diagnoza/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Agnieszka Kwiatkowska
specjalistka ds. rekrutacji
tel. 783 510 310/ e-mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl