Czy wiesz dlaczego każde nasze szkolenie prowadzi psycholog i prawnik jednocześnie?

Czy wiesz dlaczego nasze szkolenia prowadzi para trenerów: psycholog i prawnik?

Po pierwsze, tematyka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wymaga spojrzenia zarówno z perspektywy prawnej, jak i psychologicznej. My gwarantujemy to w jednym czasie i miejscu!

Po drugie, połączenie perspektywy prawnej i psychologicznej w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zwiększa jej efektywność. A połączenie trenerów prawnika i psychologa zwiększa efektywność szkolenia!

Po trzecie, wielokrotnie podczas szkoleń i superwizji przekonaliśmy się, że taka konfiguracja trenerów sprawdza się i zwiększa efektywność szkolenia, pozwalając uczestniczkom oraz uczestnikom uzyskać pogłębioną wiedzę w danym zakresie. Interdyscyplinarność to nasz zasób, którym chcemy się dzielić!