Współpraca z Fundacją Sempre a Frente.

Wspólnie z lubelską Fundacją „Sempre a Frente” przygotowujemy broszurę na temat nieformalnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia. Fundacja „Sempre a Frente” posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizuje między innymi projekt „Przystanek Sempre. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży”, w okresie od grudnia 2021 do września 2023 roku, w partnerstwie z Gminą Lublin. Działania Przystanku Sempre są skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 10-29 lat z województwa lubelskiego, szczególnie osób z doświadczeniem przemocy domowej i rówieśniczej oraz przestępstw.

 

Do głównych działań projektu należą:

  • realizacja kompleksowego programu grup terapeutyczno-rozwojowych dla młodzieży w Ośrodku Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre;
  • indywidualne konsultacje psychologiczne dla młodych ludzi i ich rodziców/opiekunów i opiekunek;
  • zajęcia klubowe (m.in. spotkania z zaproszonymi gośćmi, wyjścia do teatru, na wystawy czy do obiektów sportowych oraz inne aktywności), które mają na celu wskazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, wspierających ich rozwój;
  • wydanie publikacji „Grupy Rozwojowe. Program Wsparcia Młodzieży” zawierającej gotowy do realizacji program grup rozwojowych;
  • spotkania konsultacyjne ze środowiskiem specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży;
  • 30 spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących zdrowie psychiczne w szkołach woj. lubelskiego.

 

Źródło informacji: https://sempre.org.pl/przystanek-sempre.