Dlaczego badania naukowe są dla nas ważne?

Od 2013 r. zajmujemy się specjalistyczną pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu woj. lubelskiego. W 2020 r. podjęliśmy kolejne wyzwanie, którego wynikiem jest  projekt “Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Tym razem za cel obraliśmy sobie przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla pracowników instytucji pomocowych oraz wypracowanie, w oparciu o rzetelną diagnozę standardów świadczenia pomocy pokrzywdzonym i osobom im najbliższych.

2021 r. to rok badań naukowych. Skąd to działanie? Dlaczego jest dla nas tak ważne? Na te pytania odpowiada specjalistka ds. rekrutacji, Agnieszka Kwiatkowska. W sprawie udziału w badaniach można się z nią skontaktować pod nr tel. 783 510 310, bądź drogą mailową: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl