Dobre spotkanie. Takie lubimy!

20 października 2022 roku uczestniczyłyśmy w spotkaniu roboczym „Przeciwdziałanie przemocy – obszar wspólnych działań”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Opowiedziałyśmy o działaniach Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, naszym projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazałyśmy broszury w wersji papierowej
i zadeklarowałyśmy, że do końca roku do każdej instytucji / organizacji uczestniczącej w spotkaniu dostarczymy pakiet naszych projektowych broszur.

 

Powstała też inicjatywa, aby jedna z broszur edukacyjnych zaplanowanych do wydania w przyszłym roku odpowiadała na potrzeby zdiagnozowane podczas tego spotkania.

 

Wszystkie broszury w wersji elektronicznej do pobrania dostępne na stronie: https://wysokiestandardy.pl/materialy-edukacyjne/.

Dziękujemy za zaproszenie! To było potrzebne i ważne spotkanie!