Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!

„Na ogół sądzimy, że mobbing nas nie dotyczy, że nie jesteśmy mobberami, a już na pewno, że to nie może mieć miejsca w przestrzeni jaką jest organizacja pozarządowa. Nic bardziej mylnego! Nasz projekt zbudowaliśmy na doświadczeniu łamania praw człowieka w zatrudnieniu, właśnie w tym obszarze, dlatego rozpoczynamy akcję Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!”

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/czym-jest-mobbing-czy-jestem-mobberem-czy-to-sie-w-ogole-zdarza-w-ngo (08.05.2023).

„Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” to projekt realizowany w okresie od września 2021 do lutego 2024 z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt, jako pierwszy o takiej tematyce w Polsce, jest realizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Fundację Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek.

Celem projektu jest zwiększanie świadomości z zakresu zjawiska jakim jest mobbing i dyskryminacja w organizacjach pozarządowych oraz monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. Działania w ramach projektu:

  1. przeprowadzenie ankiety wśród 500 organizacji pozarządowych;
  2. szeroka kampania informacyjna (seminaria, konferencja) na podstawie zebranych wyników badań, której celem jest zmiana świadomości i wzrost wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek ngo z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych.
  3. podjęcia kompleksowych działań edukacyjnych, w tym również wypracowania procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych dla 10 określonych, chętnych i zmotywowanych organizacji pozarządowych;
  4. bezpłatny podręcznik dobrych praktyk.

W ramach projektu odbyła się  konferencja„Mobbing w organizacjach pozarządowych. Prawda czy fikcja?”, która odbyła się 30 listopada 2022 roku w budynku Cechowni w Gliwicach. Uczestnicy zebrani 30 listopada 2022 r. w budynku Cechowni w Gliwicach, mieli już okazję zapoznać się z wynikami badania oraz spojrzeć na całą tematykę szerzej, z rożnych perspektyw: pracownika, osoby zarządzającej dużą firmą czy też radcy prawnego uczestniczącego w procesach sądowych w tym obszarze. Dowiedzieli się także o możliwościach wdrożenia procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych i praktycznych korzyściach z nich płynących.

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku jest dostępny w wersji elektronicznej raport z monitoringu wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia. Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych oraz ze streszczeniem raportu, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze kwestie:

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych

Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz! Raport z badania zatrudnionych w organizacjach pozarządowych – streszczenie

„Zapraszamy do działania w temacie problematyki związanej z występowaniem mobbingu i dyskryminacji w NGO's! Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w tym temacie wpłynie na świadomą profesjonalizację 3 sektora i lepsze postrzeganie naszych organizacji jako fajnych i rozwojowych miejsc zatrudnienia.”

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/czym-jest-mobbing-czy-jestem-mobberem-czy-to-sie-w-ogole-zdarza-w-ngo (08.05.2023).

Kontakt do pomysłodawców i jednocześnie realizatorów projektu:

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – anna@bonafides.pl, https://www.bonafides.pl
https://www.facebook.com/bonafideskatowice

Fundacja AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek – fundacja@ajkum.pl, https://www.facebook.com/fundacjaAJKUM