Dziękujemy za udział w badaniach fokusowych!

W tym miesiącu dziękujemy Instytutowi Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Caritas Diecezji Siedleckiej, Towarzystwu Amicus za udział udział w wywiadach fokusowych dla pracowników ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.