Dziękujemy za udział w badaniach fokusowych!

W tym miesiącu dziękujemy Instytutowi Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Caritas Diecezji Siedleckiej z województwa mazowieckiego oraz Towarzystwu Amicus z województwa podlaskiego za udział udział w wywiadach fokusowych dla pracowników ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.