Jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami, które doświadczają przemocy?

Serdecznie polecamy publikację naszej organizacji partnerskiej, Stowarzyszenia dla Rodzin Lubelszczyzny FORTE pt. „Małe kompendium pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczającym przemocy”. Broszura skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

W informatorze znajdziecie odpowiedzi na pytania:

·       Czym jest przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami?

·       Jak rozpoznać przemoc u osoby z niepełnosprawnością?

·       Jakie są regulacje prawa polskiego wobec pokrzywdzenia przestępstwem osoby z niepełnosprawnością?

·       Gdzie szukać pomocy? Jak możemy rozwiązać problem przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami?

Link do publikacji: https://tiny.pl/wp6f2