Podsumowanie w liczbach

To był bardzo owocny rok dla Wysokich Standardów! Z ogromną satysfakcją dzielimy się następującymi sukcesami:

  • 10 szkoleń „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem”;
  • 10 szkoleń „Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem”;
  • 10 szkoleń „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej”;
  • 10 szkoleń „Wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych”;
  • 678 uczestników i uczestniczek naszych szkoleń;
  • 2 webinary tematyczne;
  • wydaliśmy 4 artykuły w 8 ogólnopolskich czasopismach;
  • 4 broszury edukacyjne.

Artykuły oraz broszury dostępne są na stronie www.wysokiestandardy.pl w zakładce „Materiały edukacyjne”.

Co dla Was przygotowaliśmy na 2023 r? Informacje już wkrótce!