Jak rozpoznać narcystyczne zaburzenia osobowości?

Rozpoczynamy pracę nad pierwszym materiałem prasowym w tym roku pt. “Narcystyczne zaburzenie osobowości jako źródło przemocy psychicznej”. W artykule:

  1. Osobowość narcystyczna – chwytliwy temat czy realny problem współczesnego człowieka?

  2. Osobowość narcystyczna – kryteria diagnostyczne DSM-5.

  3. Osobowość narcystyczna, a przemoc psychiczna. Bolesne konsekwencje życia w relacji z narcyzem.

  4. Przemoc psychiczna ze strony „narcyza” – jak uwolnić się z toksycznego związku, gdzie szukać pomocy?

Autorką materiału jest Agnieszka Jaśkowska, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Posiada przygotowanie do profesjonalnego działania w obszarze pracy socjalnej dzięki ukończeniu studiów o kierunku: praca socjalna oraz nauki o rodzinie. Przez ostatnich pięć lat poszerzała wiedzę oraz doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności BONA FIDES – wieloletnim realizatorem projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Posiada profesjonalne przygotowanie do pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stale je pogłębia. Ponadto posiada doświadczenie w diagnozowaniu, wspieraniu oraz towarzyszeniu rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Obecnie pracuje w Centrum Usług Społecznych, a swoją przyszłość wiąże z pracą z rodzinami zastępczymi.