Konkurs „Jestem bezpieczny w sieci”

Do 19 lipca trwa konkurs „Jestem bezpieczny w sieci” dla młodzieży w wieku 12- 15 r. ż. Zadaniem uczestników i uczestniczek jest zredagowanie opowiadania edukacyjnego, które zawierać będzie minimum jedno odniesienie do haseł wykorzystywanych podczas kampanii „Cyberświadomi – Niezagrożeni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Altum.

Zgłoszenie wraz ze skanem podpisanej zgody opiekuna prawnego należy przesłać do 19 lipca na adres: info@altumpomoc.pl.

Więcej informacji:
https://lekcjeztemida.pl/konkurs-jestem-bezpieczny-w-sieci/