Nasza kolejna nowa broszura! Już dostępna!

Miło nam poinformować, że kolejna broszura już jest dostępna w formie papierowej i elektronicznej:

Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”

 

Autorami broszury są: dr Marcin Demczuk oraz dr Jakub Kosowski. W broszurze znajdą Państwo zagadnienia dotyczące dwóch głównych tematów:

  • ochrona praw pokrzywdzonego w procesie karnym, autor: dr Jakub Kosowski;
  • wtórna wiktymizacja i sposoby jej przeciwdziałania, autor: dr Marcin Demczuk.

 

Wybór treści zawartych w tej broszurze jest wynikiem analizy raportu z badań „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”. Kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów, zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak i diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym, zostały zrealizowane w 2021 roku w ramach naszego projektu. Celem ogólnym przeprowadzonych badań była identyfikacja potrzeb, zasobów i barier w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród pracowników instytucji pomocowych tworzących sieć oraz wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem. Badania przeprowadzono w okresie od maja do października 2021 roku na ogólnopolskiej próbie blisko 2000 osób. Badania zostały wykonane na bardzo szeroką skalę i pozwalają na postawienie wielu wniosków oraz rekomendacji dla ustawodawcy: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, osób zarządzających instytucjami pomocowymi oraz specjalistów pracujących z osobami pokrzywdzonymi.

Całość raportu będzie dla Państwa dostępna na stronie: https://wysokiestandardy.pl/materialy-edukacyjne/ wraz z innymi materiałami edukacyjnymi wypracowany mi w ramach projektu i dostępnymi na zasadach wolnej licencji.

 

Broszura do pobrania: https://wysokiestandardy.pl/broszury/.

Potrzebujesz naszych broszur w wersji papierowej? Napisz do nas: promocja@stowarzyszeniebonafides.pl.