Nowe dobre miejsca na mapie Lublina!

Miło nam przekazywać informację o kolejnym dobrym miejscu w Lublinie służącym integracji wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta Lublin. 28 marca 2023 roku rozpoczął się festiwal otwarcia bezpiecznej i przyjaznej nowym mieszkańcom miasta przestrzeni integracyjnej – Baobab.

Baobab to…

  • miejsce spotkań i budowania więzi między nowymi i starymi mieszkańcami miasta… Do tworzenia oferty społecznej, kulturalnej, integracyjnej i włączającej zapraszane będą inicjatywy organizacji i grup nieformalnych, także organizacji migranckich i mniejszościowych. Myśląc o integracji jako dwustronnym procesie, część działań będzie kierowana do społeczeństwa przyjmującego – mieszkanek i mieszkańców Lublina (Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber);
  • kolejny etap współpracy Miasta Lublin ze środowiskiem lubelskich organizacji pozarządowych w obliczu napływu uchodźców wywołanego wojną w Ukrainie (Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin);
  • przestrzeń prowadzona przez Stowarzyszenie HOMO FABER we współpracy z innymi podmiotami: Fundacja Kultury Duchowej PograniczaFundacja Instytut Na Rzecz Państwa PrawaUkraińska Organizacja Skautowa „Płast”. Działania realizowane w Baobabie finansowane są przez UNHCR. W dostosowanie techniczne budynku zaangażowana była firma Strabag. Przestrzeń Baobabu została zaprojektowana i wyposażona dzięki wsparciu Ikea oraz firm Flugger oraz Tarkett.

 

Źródło informacji: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/aktualnosci/baobab-nowa-przestrzen-w-centrum-lublina-sluzaca-integracji,275,471,1.html.

 

BAOBAB
ul. Krakowskie Przedmieście 39 B
20 – 076 Lublin

Więcej informacji:
https://baobab.lublin.pl/o-baobabie/idea/