Ostatni miesiąc rekrutacji do badań naukowych!

Sierpień to ostatni miesiąc, w którym możecie wziąć udział w diagnozie potrzeb i zasobów instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jeśli chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej, wypełnij ankietę rekrutacyjną!

Formularz rekrutacyjny: https://forms.gle/64Q1r2QsbTM5r2pf8