Pierwszy dzień szkolenia online za nami!

Szkolenie „Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem” to:
❗ 5 dni szkolenia online, łącznie 40 godzin edukacji na najwyższym poziomie,
❗ 5 modułów tematycznych uwzględniających najważniejsze aspekty pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
❗ trenerzy pracujący w parze psycholog i prawnik, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, pracy trenerskiej i superwizji z tego zakresu.
Przed nami jeszcze 9 takich szkoleń w 2022 roku❗❗❗
Zapraszamy!