Reforma przepisów o nieletnich

Skuteczne izolowanie sprawców ciężkich przestępstw, praca na rzecz szkoły, domy poprawcze dla nieletnich matek to jedne z wielu propozycji nowej ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącej przepisów o nieletnich. 5 kwietnia 2022 r.  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który trafił już do Sejmu.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-nieletnich-przyjeta-przez-rzad