Postawy i świadomość w zakresie przemocy wobec kobiet. Wybrane wyniki. Polska.

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Postawy i świadomość w zakresie przemocy wobec kobiet. Wybrane wyniki. Polska.

W jaki sposób postawy i świadomość w zakresie przemocy wobec kobiet wpływają na zachowania i wyniki badań skali zjawiska?

Analizując wyniki badania, należy mieć na uwadze fakt, iż w społeczeństwach, w których przemoc ze strony partnera uważa się w dużym stopniu za sprawę prywatną, o przypadkach przemocy wobec kobiet nie mówi się raczej rodzinie ani przyjaciołom i rzadko zgłasza się je policji.

Wyniki badań – Polska:

  • 16% respondentek badania uważa, że przemoc wobec kobiet w Polsce jest zjawiskiem bardzo powszechnym,
  • 45% respondentek badania uważa, że przemoc wobec kobiet w Polsce jest zjawiskiem dość powszechnym,
  • 25% respondentek badania uważa, że przemoc wobec kobiet w Polsce jest zjawiskiem niezbyt powszechnym,
  • 4% respondentek badania uważa, że przemoc wobec kobiet w Polsce jest zjawiskiem rzadkim,
  • 9% respondentek badania nie ma zdania w zakreślenie określenia częstotliwości przemocy wobec kobiet w Polsce.

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.

Jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski doświadcza przemocy lub innego przestępstwa zgłoś się po pomoc! W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Masz prawo skorzystać z profesjonalnej, szerokiej i bezpłatnej oferty pomocy! Znajdź najbliższe miejsce:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/