Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, który został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku, w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z kar fizycznych. W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Telefon alarmowy 112
Całodobowa linia osobom pokrzywdzonym 222 309 900
Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111