Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie. Raport z badań

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę po raz szósty zbadała postawy Polek i Polaków wobec kar cielesnych oraz praktyk rodzicielskich. Według raportu:

70% badanych to zwolennicy prawnego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci
50% popiera prawny zakaz stosowania klapsów
70% rodziców co najmniej kilkukrotnie karciła swoje dzieci słownie
39% badanych dyscyplinowało swoje dzieci za pomocą kar cielesnych

Raport dostępny jest do pobrania.