Poznajmy się: zespół badawczy!

Rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji naszego projektu. Zespół ekspertów pracuje nad przygotowaniem badań potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przygotowujemy ankiety oraz scenariusze wywiadów indywidualnych i grupowych. Zapraszamy Was do udziału w tych badaniach – będziemy chcieli się dowiedzieć o Waszych sukcesach w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, potrzebach i oczekiwaniach oraz pomysłach jak ulepszyć system wsparcia.