Ruszamy z warsztatami partycypacyjnymi!

W wakacje nie zwalniamy! Przed nami 15 edycji warsztatów partycypacyjnych dla pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województw (kadra merytoryczna), przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa (z wyłączeniem woj. lubelskiego).

Planowana tematyka warsztatów:

  • Przedstawienie opracowanych standardów i wypracowanych ścieżek współpracy,
  • bariery w procesie wdrażania standardów,
  • korzyści w zakresie wdrażania standardów spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
  • analiza przyjętych rozwiązań pod kątem doświadczeń uczestników warsztatu, realności wprowadzenia tych rozwiązań, zagrożeń w zakresie ich implementacji, prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem funkcjonujących na terenie Polski,
  • wypracowanie rekomendacji dla Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w zakresie standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Terminy:
23.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. mazowieckie)
24.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. dolnośląskie)
26.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. warmińsko-mazurskie)
27.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. kujawsko-pomorskie)
29.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. zachodniopomorskie)
30.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. pomorskie)
04.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. wielkopolskie)
06.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. lubuskie)
08.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. łódzkie)
12.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. opolskie)
14.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. podkarpackie)
15.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. podlaskie)
18.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. śląskie)
20.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. świętokrzyskie)
02.08.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. małopolskie)

Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na warsztatowy charakter wydarzenia.
Zgłoszenia są przyjmowane online: https://tiny.pl/cxgg9

Po odbytym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikaty w wersji papierowej oraz materiały szkoleniowe.

Jeśli masz pytania, zachęcamy do kontaktu z Joanną Kuzawińską, specjalistką ds. szkoleń i rekrutacji pod nr tel. 783 510 310 / mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl