Ruszamy ze szkoleniami dla kadr pomocowych!

Miło nam poinformować, że rozstrzygnęliśmy zapytanie na realizację usług szkoleniowych. Przed nami szkolenia skierowane do kadry pomocowej z 10 powiatów województwa lubelskiego: hrubieszowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego, bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, chełmskiego, ryckiego, krasnostawskiego.

Tematy szkoleniowe:

  1. Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom  pokrzywdzonymi przestępstwem.
  2. Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  3. Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej.
  4. Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie powiatu.

Za moment więcej informacji o poszczególnych szkoleniach. Jeśli już teraz masz pytania, zapraszamy do kontaktu z Joanną Kuzawińską, specjalistką ds. rekrutacji i szkoleń, pod nr tel. 783 510 310, bądź mailowo: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl