Program szkolenia „Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

Już 25 maja 2022 r. ruszamy ze szkoleniami online „Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. W programie:

  1. Diagnoza problemów i potrzeb osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem.
  2. Konstruowanie planu pomocy wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  3. Sytuacja prawna osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  4. Narzędzia prawne w systemie pomocowym osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  5. Pomoc interdyscyplinarna w sytuacji doświadczania specyficznych trudności osób i rodzin pokrzywdzonych.

Prowadzenie: Ewa Kalińska – Grądziel, Iwona Przewor/ Marcelina Romanko

Więcej informacji oraz terminy na pierwsze 4 grupy: 
Formularz rekrutacyjny 
PROGRAM SZKOLENIA – PROFESJONALNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM