Ruszył całodobowy telefon 116 123!

Ruszył całodobowy telefon 116123 dla wszystkich osób w kryzysie emocjonalnym oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Więcej informacji: www.116sos.pl