Stwórzmy razem broszurę!

Stwórzmy razem broszurę!
… zgłoś dobrą praktykę z zakresu promocji działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem!
… opisz jak docieracie do nowych odbiorców!
… a może macie własny pomysł na zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i możecie się nim podzielić!?
Zapraszamy do współpracy w opracowaniu broszury dotyczącej budowania pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenia efektywnych działań promocyjnych podmiotów działających zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Wybór tego tematu jest efektem badań przeprowadzonych w 2021 roku w ramach naszego projektu. Z raportu wynika, że jest duża potrzeba prowadzenia działań promujących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zwiększających widoczność organizacji i budujących ich pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym i Internecie. Chcemy w broszurze zawrzeć informacje autorstwa specjalisty z tego zakresu oraz opisy dobrych praktyk z tego zakresu z organizacji z całej Polski.
 
Wybierzemy najciekawsze opisy, skontaktujemy się z autorami i dodamy do naszej broszury „Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych”. Każdy tekst będzie autoryzowany przez autora!
Zajrzyj, jak wyglądają nasze poprzednie broszury: https://wysokiestandardy.pl/broszury/.
Zgłoszenia przyjmujemy online do 18 listopada 2022 roku!