Szkolenia dla osób pracujących ze społecznością uchodźczą za nami!

Zrealizowaliśmy 10 szkoleń dla osób pracujących ze społecznością uchodźczą. Za nami:
1. Psychologiczna pomoc dzieciom i młodzieży uchodźczej (2 gr)
prowadzenie: Ewa Kalińska – Grądziel
2. Zasady pomagania w sytuacji podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka (2 gr)
prowadzenie: Jadwiga Kuśmierska
3. Profesjonalna pomoc na rzecz społeczności uchodźczej (2 gr)
prowadzenie: Elżbieta Trubiłowicz
4.  Zasady pracy z opiekunami/opiekunkami dzieci i młodzieży uchodźczej (2 gr)
prowadzenie: Elżbieta Trubiłowicz
5. Aspekty prawne w systemie pomocy społeczności uchodźczej (2 gr)
prowadzenie: Aleksandra Skalska 

Szkolenia organizowane były w ramach projektu „Miejsce Aktywności Lokalnej Wspólnie / Spilno Hub”.
Działanie realizowane jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
fot. Bartek Żurawski