Szkolenia dla osób pracujących ze społecznością uchodźczą!

Od 14 października 2022 roku ruszyły bezpłatne szkolenia dla osób pracujących ze społecznością uchodźczą. Zapraszamy pracowników, wolontariuszy oraz osoby, które udzielają wsparcia z potrzeby serca.  Szkolenia odbędą się w Lublinie przy ul. Niecałej 18/3 i zakończone są wydaniem zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo. 

Formularz rekrutacyjny: 
https://tiny.pl/wrhz9

Szkolenia, na które trwa rekrutacja:

Profesjonalna pomoc na rzecz społeczności uchodźczej
Grupa 1:  8.11.2022 r. i 22.11.2022 r. w godz. 16:00 – 19:15
Grupa 2:  30.11.2022 r. w godz. 08:00 – 14:45

Trener:  Elżbieta Trubiłowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, magister psychologii (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski). Ukończyła 4,5 letni podyplomowy kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty (UJ Kraków). Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 635), superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie, psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci „Dom Małego Księcia”. Realizuje superwizje indywidualne oraz grupowe dla pracowników m.in. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Lublinie, Fundacji Sempre a Frente z Lublina, PCPR w Puławach oraz PCPR i OIK w Świdniku

Zasady pracy z opiekunami/opiekunkami dzieci i młodzieży uchodźczej
Grupa 1: 6.12.2022 r. i 13.12.2022 r. godz. 16:00 – 19:15
Grupa 2: 14.12.2022 r. w godz. 08:00 – 14:45

Trener:  Elżbieta Trubiłowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, magister psychologii (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski). Ukończyła 4,5 letni podyplomowy kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty (UJ Kraków). Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 635), superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie, psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci „Dom Małego Księcia”. Realizuje superwizje indywidualne oraz grupowe dla pracowników m.in. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Lublinie, Fundacji Sempre a Frente z Lublina, PCPR w Puławach oraz PCPR i OIK w Świdniku

 

Aspekty prawne w systemie pomocy społeczności uchodźczej
Grupa 1: 7.12.2022 r. w godz. 16:00 – 19:15
Grupa 2: 9.12.2022 r. w godz. 08:00 – 14:45

Trener: Aleksandra Skalska – adwokat, doradca obywatelski, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Zrzeszona w Izbie Adwokackiej w Lublinie od 2018 r. Prowadzi obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin. Na co dzień świadczy pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski, jak również osobom ich goszczącym. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Szkolenia na które rekrutacja została zakończona:

Psychologiczna pomoc dzieciom i młodzieży uchodźczej
Grupa 1: 14.10.2022 r. i 02.12.2022 r. w godz. 16:00 – 19:15
Grupa 2:  19.10.2022 r. w godz. 08:00 – 14:45

Trener: Ewa Kalińska – Grądziel – psycholog/ psychoterapeuta, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 20-letnie doświadczenie z osobami w trudnych sytuacjach życiowych, w Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Od 10 lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych. Prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju PROGRESS.

 

Zasady pomagania w sytuacji podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka
Grupa 1:  7.11.2022 r. godz. 08:00 – 14:45
Grupa 2: 14.11.2022 r. i 28.11.2022 r. w godz. 16:00 – 19:15

Trener: Jadwiga Kuśmierska – ukończone studia magisterskie w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, 3 -letni Kurs Psychoterapii prowadzony przez Collegium Medicum UJ w Krakowie, 4 -letni Podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin w Collegium Medicum UJ, 2-letni Kurs Terapii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii PTP, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii PTP, Wielostopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie i ich rodzin w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie oraz w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu. Uzyskała: Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii w Wiedniu, Certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz jego rodziny w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu oraz Certyfikat specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne w Poznaniu Od 1982 r. pracuje z osobami w trudnych sytuacjach życiowych, w tym z problemem uchodźstwa. Od 2013 psycholog/psychoterapeuta pracujący z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i członkami ich rodzin w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie.


Szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” w ramach Wspólnie / Spilno Lublin – przestrzeń pełna wsparcia, zabawy i nauki.

Działanie realizowane jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).