ZREALIZOWANE Szkolenie onlinie „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy w rodzinie”

Planowana tematyka szkoleń (szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany po analizie potrzeb szkoleniowych zebranych w trakcie badania przedszkoleniowego):

  1. założenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
  2. nowe rozwiązania w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy
  3. kompetencje i zakres zadań ustawowych Policji / Żandarmerii Wojskowej
  4. współpraca pomiędzy instytucjami pomocowymi – cel, zakres zadań, znaczenie
  5. znaczenie Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w systemie pomocy zatrzymania przemocy
  6. opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w której zastosowano wobec sprawcy zakazy / nakazy przewidziane w ustawie tzw. antyprzemocowej (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień x 8 godzin) dla jednej grupy, łącznie 10 grup.

Trenerzy prowadzący szkolenie: szkolenie prowadzone będzie przez dwóch trenerów posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz zaangażowanych w działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przestępczości.
Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej Numer strony: 149 z 193 wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: ad0b-17ff-1246 instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu powiatu, uczestniczący w szkoleniach „Wypracowanie standardów dotyczących budowania powiatowej sieci współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości”, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Osobom PokrzywdzonymOsoby z terenu następujących powiatów: parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski.

Wielkość grupy szkoleniowej: 18-25 osób

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.