Za chwilę rozpoczynamy rekrutację do badań diagnozujących potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem

Potrzeby i zasoby instytucji pomocowych oraz bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem będą badane poprzez:

 1. Badanie ilościowe i jakościowe, na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających pokrzywdzonych przestępstwem

 2. Wywiady focusowe on-line będą w 3 grupach:

  1. 16 wywiadów z pracownikami Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  2. 16 wywiadów z pracownikami instytucji współpracujących z Ośrodkami w ramach Sieci (pracownikami socjalnymi, policjantami, nauczycielami, kuratorami sądowymi i in.)

  3. 16 wywiadów z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, objętych pomocą instytucji pomocowych, w szczególności Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem / Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 3. Analizę ilościowa i jakościową przy pomocy ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego na grupie 1000 reprezentantów różnych instytucji pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w badaniach? Wszelkie pytania i wątpliwości kieruj do naszej specjalistki ds. rekrutacji Agnieszki Kwiatkowskiej. Skontaktuj się z nią telefonicznie pod nr. 783510310 oraz mailowo: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl