Włącz się w badania diagnozujące potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem!

W ramach projektu Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przeprowadzamy kompleksową diagnozę potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych, jak również diagnozę potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym.

Na bazie diagnozy zostaną opracowane standardy świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości.

Chcesz wiedzieć więcej? 
tel. 783 510 310
e-mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl