Warsztaty partycypacyjne już wkrótce!

Przypominamy, że trwają działania rekrutacyjne na warsztaty partycypacyjne dla przedstawicieli organizacji i instytucji pracujących na rzecz wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i ich rodzin. Z tym, że termin ich realizacji uległ przesunięciu! O szczegółach wkrótce poinformujemy!

Chcemy podzielić się pewnymi liczbami…

Ilość warsztatów partycypacyjnych do zrealizowania w 2023 roku: 15.

Ilość uczestników / uczestniczek pojedynczego warsztatu: 18-25 osób.

A więc… spotkamy się w tym roku z grupą min. 270 osób, a maks. 375 osób! Będą to osoby z całej Polski zaangażowane w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym, które pomogą nam określić wspólną koncepcję standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem świadczonej w Polsce. Wypracowane standardy zostaną opisane w podręczniku, który zostanie wydany w 2023 roku!

Informujemy, że mamy już blisko 200 zgłoszeń na nasze warsztaty partycypacyjne! 

Masz ochotę zabrać głoś w ważnej sprawie?

Już wkrótce szczegóły na temat nowych terminów!