Wspólnie przeciw przemocy!

5 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku nt. „Przeciwdziałanie przemocy – współpraca służb”. Celem wydarzenia było polepszenie jakości działań interdyscyplinarnych w walce z przemocą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb, instytucji i organizacji. Była to okazja do opowiedzenia o swojej pracy, jej zadaniach oraz do dyskusji.

 

Bona Fides wzbogaciło spotkanie broszurami „Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem”, które były preludium do webinaru „Przesłuchanie w procesie karnym dziecka w charakterze pokrzywdzonego i świadka – informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi”, które odbyło się w piątek 9 grudnia 2022 roku. Nie zabrakło oczywiście informacji o naszych szkoleniach online!

 

Dziękujemy za zaproszenie Sądu oraz liczymy na więcej wspólnych wydarzeń!