Zabierz głos w ważnej sprawie!

Już od kwietnia 2023 roku ruszą ogólnopolskie warsztaty partycypacyjne dla przedstawicieli organizacji i instytucji pracujących na rzecz wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i ich rodzin. Celem warsztatów jest określenie wspólnej koncepcji standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem świadczonej w Polsce.

Masz ochotę wypowiedzieć się w tym temacie? Masz swoje przemyślenia i wnioski? Spotkaj się z nami. Otwieramy ogólnopolską debatę! Za nami etap diagnozy i projektowania pewnych rozwiązań z przedstawicielami instytucji pomocowych z województwa lubelskiego. Z Wami chcemy wypracować ostateczne rozwiązania, które zostaną opublikowane w podręczniku „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”.

Tematyka warsztatów partycypacyjnych obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie opracowanych standardów i procedur współpracy w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom.
  • Analiza przyjętych rozwiązań pod kątem doświadczeń uczestników i uczestniczek warsztatów, realności wprowadzenia tych rozwiązań, zagrożeń w zakresie ich implementacji.
  • Bariery w procesie wdrażania standardów.
  • Korzyści w zakresie wdrażania standardów spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  • Wypracowanie rekomendacji dla Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w zakresie standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym.

Zgłoś się już dzisiaj na warsztat dla Twojego województwa!

Zgłoszenia są przyjmowane online: https://tiny.pl/wrv86.