Zgłoś propozycję tematu poruszanego w broszurach edukacyjnych!

To już ostatni moment, by zgłosić propozycję tematu poruszanego w broszurach edukacyjnych, które wydane będą w 2022 r.!

Dla przypomnienia:
1. Broszury mogą być adresowane do pracowników instytucji pomocowych lub dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
2. Broszury mają stanowić uzupełnienie wiedzy o sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem czy też syntetyczny zbiór informacji, które osoba pokrzywdzona przestępstwem / pracownik instytucji pomocowej potrzebuje w procesie pomagania.

Propozycje prosimy wpisywać tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp1-FuP8hf-ODBsTP7aZGAAz6-NDW2j-OuR7u7LvLJ-CfNqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.

Udzielanie odpowiedzi jest w pełni anonimowe i służy zbadaniu potrzeb w zakresie tematyki broszur edukacyjnych wydawanych w ramach projektu. Każda informacja będzie dla nas cenna – zależy nam, aby tematyka broszur odpowiadała na realne potrzeby adresatów.
Dziękujemy za pomoc!