Artykuły specjalistyczne

Dotychczas opublikowaliśmy w prasie już trzy artykuły specjalistyczne:

  • Jakub Kosowski „Ustawa „antyprzemocowa” – nowe sposoby ochrony osób dotkniętych przemocą”
  • Ewa Kalińska – Grądziel „Jak sobie poradzić z emocjonalnymi skutkami pokrzywdzenia przestępstwem?”
  • Joanna Kozyra – Smółka „Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”

Jeśli umknął Waszej uwadze któryś materiał, nic straconego! Z artykułami można zapoznać się na stronie Wysokich Standardów pod linkiem:

www. wysokiestandardy.pl/artykuly/