2021 r. w liczbach!

To był dla nas bardzo intensywny rok! Z ogromną satysfakcją dzielimy się następującymi sukcesami: w badaniu przy pomocy techniki CATI wzięło udział 160 osób z instytucji wpierających pokrzywdzonych przestępstwem zrealizowaliśmy 39 wywiadów focusowych online w 3 grupach odbiorców (pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracownicy instytucji współpracującymi z ośrodkami oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem) badaniem ankietowym objęliśmy […]

Artykuły prasowe w 2021 r.

W 2021 r. udało nam się wydać aż 4 artykuły w 8 ogólnopolskich publikacjach! Materiały przygotowane były przez naszą doświadczoną kadrę merytoryczną, a szczegółowa tematyka artykułu była ustalana z Wami! Teksty są wciąż dostępne pod poniższymi linkami, a wersje do pobrania znajdują się na Wysokich Standardach: https://wysokiestandardy.pl/artykuly/ Joanna Kozyra – Smółka „Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu […]

Artykuł Agnieszki Moszczyńskiej–Błaszczak już dostępny w Magazynie „Zdrowe Dziecko”

Już jest! Druga publikacja artykułu „Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania stojące przed nimi u progu macierzyństwa”. Materiał jest skierowany do kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, które w wyniku pokrzywdzenia borykają się z trudnościami w radzeniu sobie z nową rolą. Pozycja ta stanowi konkretne narzędzie, która może wykorzystać zarówno osoba pokrzywdzona, osoba jej najbliższa, jak […]