Artykuł Agnieszki Moszczyńskiej–Błaszczak już dostępny w Magazynie „Zdrowe Dziecko”

Już jest! Druga publikacja artykułu Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania stojące przed nimi u progu macierzyństwa”. Materiał jest skierowany do kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, które w wyniku pokrzywdzenia borykają się z trudnościami w radzeniu sobie z nową rolą. Pozycja ta stanowi konkretne narzędzie, która może wykorzystać zarówno osoba pokrzywdzona, osoba jej najbliższa, jak i specjaliści, pracujący z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.