Brainspotting jako nowa metoda przepracowania traumy

Brainspotting jest metodą terapeutyczną, zaliczaną do rodziny terapii doświadczeniowych, opartych na uważności i pracy z ciałem. To nowe podejście psychoterapeutyczne, mające na celu radzenie sobie z urazami psychicznymi i ich skutkami, takimi jak: zespół stresu pourazowego, dysregulacja emocjonalna, zaburzenia lękowe i depresyjne. O skuteczności brainspotting opowiada Aneta Bukowska w artykule „Brainspotting jako nowa metoda przepracowania traumy”.
Link do materiału: https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/artykuly-niebieskiej-linii/brainspotting-jako-nowa-metoda-przepracowania-traumy

O autorce:
Aneta Bukowska – psycholożka, psychoterapeutka integracyjna, certyfikowana terapeutka par w nurcie integracyjnym (certyfikacja Instytutu Psychologii Zdrowia). Ukończyła szkolenia z zakresu dialogu motywującego oraz Praca ze sprawcą przemocy wg modelu „Partner Plus”, szkolenie NEST (The New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), szkolenie Brainspotting, Warszawa.

Materiał powstał w ramach cyklu Artykuły „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.