Czekamy na nową broszurę!

Broszura „JAK POMAGAĆ OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu” jest już prawie gotowa. Broszura skierowana jest przede wszystkim do osób pierwszego kontaktu, które świadczą profesjonalną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w ramach Okręgowych Ośrodków i Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całej Polski, funkcjonujących w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Informacje zawarte w broszurze są oparte o wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES z Lublina oraz wskazówki i rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem powstania broszury było zebranie najważniejszych informacji praktycznych, aby osoby pierwszego kontaktu, szczególnie te, które dopiero zdobywają doświadczenie, jak najszybciej uzyskały merytoryczne wsparcie w pracy z osobami pokrzywdzonymi.